проф. дн Тодор Георгиев Галунов

Служебен e-mail: t.galounovts.uni-vt.bg
Личен e-mail: galunov@abv.bg
Фейсбук: Тодор Галунов
Скайп: profesor_2009
ORCID:

Научни интереси:


Научните ми интереси са свързани с изследване на теорията и историята на избирателните системи при парламентарни избори; конституционно - наказателната отговорност на министрите в българската политическа практика; политическата система на България в периода 19-21 век; еволюцията на европейската интеграция.

Ключови думи:


партии, избори, парламентаризъм, конституция, даржавен глава, монарх, президент, европейски съюз, министри, отговорност, власт, институции.

Публикации


2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995