проф. дн Филип Иванов Узунов

Служебен e-mail: p.ouzounovts.uni-vt.bg
Личен e-mail: uzunov_vtu@mail.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Научни интереси:


Научните ми интереси са в областта на международните отношения, политическото лидерството, политическа психология и психопатология на властта.

Ключови думи:


лидерство, психопатология, власт, политически партии, международни отношения

Публикации


2023

2021

2020

2019

2018

2016

2009

2008

2007

2006

2005

2003

2001

2000

1999

1998

1996

1995

1993