доц. д-р Христо Василев Христов

Служебен e-mail: h.hristovts.uni-vt.bg
Личен e-mail:
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Хоноруван преподавател

Хоноруван преподавател

Научни интереси:


Ключови думи:


Публикации


2016

2014

2013

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2001

1999

1998

1997

1996

1995

1993

1992

1987

1984