проф. д-р Здравко Русев Иванов

Служебен e-mail:
Личен e-mail: zriv51@abv.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Научни интереси:


Философия, Философия на историята, Историософия, Историческа социология.

Ключови думи:


Публикации


2013

2009

2007

2003

2001

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1989

1988