Светлана Иванова Трифонова-Чернева

Служебен e-mail: s.trifonovalive.uni-vt.bg
Личен e-mail:
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Началник "Учебно-методичен отдел"
618-222

Научни интереси:


Интересувам се от правната защита на деца, права на човека, социална работа с деца, развитие на академичния състав. Интересите ми са в областта на правото, социалните дейности и развитие на академичния състав.

Ключови думи:


правна защита, социална работа, академичен състав