ас. Мария Божидарова Илиева-Дунчева

Служебен e-mail: m.ilieva-dunchevats.uni-vt.bg
Личен e-mail: mariailieva_@abv.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Преподавател

Научни интереси:


Методика на обучението по английски език в детската градина и началното училище, английски език, информационни технологии в обучението по английски език, дигитални технологии.

Ключови думи:


Методика на обучението по английски език в детската градина и началното училище, текуща и стажантска практика в детска градина и началното училище.

Публикации


2024

2023