ас. Ралица Иванова Тютюнджиева

Служебен e-mail: r.tyutyundzhievats.uni-vt.bg
Личен e-mail: ralitsa_tyutyundzhieva@abv.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:


Хоноруван преподавател

Научни интереси:


Ключови думи: