ас. Елена Димитрова Петрова

Служебен e-mail: e.d.petrovats.uni-vt.bg
Личен e-mail: elena_di_petrova@abv.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Преподавател

Хоноруван преподавател

Научни интереси:


Методика на обучение по математика в детската градина и в началното училище

Ключови думи:


методика, математика, детска градина, начална училищна възраст

Публикации


2024

2023

2022

2021

2020

2019

2017

0