ас. д-р Нели Йорданова Кирилова

Служебен e-mail: n.kirilovats.uni-vt.bg
Личен e-mail: neli0308@abv.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Научни интереси:


българска литература, история на българската литература, теория на литературата, сравнително литературознание, историческа поетика

Ключови думи:


Публикации


2023

2021

2020

2019

2018

2016

2014