доц. д-р Ивайло Петров Дончев

Служебен e-mail: i.donchevts.uni-vt.bg
Личен e-mail: i.donchev@abv.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6891-2768

Научни интереси:


Обектно ориентирано програмиране, Методика на обучението, Функционално програмиране, Езици за програмиране C++, C#, Hаskell

Ключови думи:


обектно ориентирано програмиране, езици за програмиране, обучение, методика на обучението

Публикации


2022

2021

2020

2019

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2004

2002

2001