Петя Данаилова Петрова-Динкова

Служебен e-mail: p.dinkovats.uni-vt.bg
Личен e-mail: ppdinkova@abv.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Инспектор

Научни интереси:


Ключови думи: