ас. Антонина Иванова Иванова

Служебен e-mail: a.i.ivanovats.uni-vt.bg
Личен e-mail: ivanova.antonina@abv.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Научни интереси:


Ключови думи: