ас. Валентин Боянов Тонков

Служебен e-mail: v.b.tonkovts.uni-vt.bg
Личен e-mail: vt@tonkov.eu
Фейсбук:
Скайп:
ORCID: https://orcid.org/https://orcid.org/0009-0001-1838-6533

Научни интереси:


Ключови думи: