ас. д-р Александър Христов Христов

Служебен e-mail: a.h.hristovts.uni-vt.bg
Личен e-mail: aleksandarhrhristov@gmail.com
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Научни интереси:


българска литература, история на българската литература, литературна критика, теория на литературата, жанрология, сравнително литературознание, текстология

Ключови думи:


Публикации


2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014