гл.ас. д-р Димо Милев Милев

Служебен e-mail: d.milevts.uni-vt.bg
Личен e-mail: d_mileff@mail.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Хоноруван преподавател

Научни интереси:


офис системи, информационни системи, Уеб базирано програмиране, дистанционно обучение, методика на обучението по ИТ

Ключови думи:


информационни системи, Уеб базирано програмиране, качествен анализ на данни

Публикации


2019

2017

2016

2015

2014

2011

2010

2007

2005

2004

2003

2001

2000

1999