ас. Александър Пенчев Андонов

Служебен e-mail: a.andonovts.uni-vt.bg
Личен e-mail: apal@abv.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3570-9015

Научни интереси:


Математически анализ; Теория на вероятностите и статистика; Числени методи; Математически хипероперации; Подводни комуникации; Хидроакустика;

Ключови думи:


Math hyperoperations, Tetration, Pisa hyperoperations, Sibling numbers,

Публикации


2023

2022

2021

2020

2018