ас. Росен Хинов Ангелов

Служебен e-mail: r.angelovts.uni-vt.bg
Личен e-mail: jake_folley@abv.bg
Фейсбук: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008054347800
Скайп:
ORCID:

Научни интереси:


Математически анализ, Линейна алгебра, Аналитична геометрия, Математическо образование

Ключови думи: