гл.ас. д-р Росен Илиянов Колев

Служебен e-mail: r.kolevts.uni-vt.bg
Личен e-mail: kolev.ri@abv.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID: https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0001-9175-7348

Научни интереси:


Основи на счетоводството, Управленско счетоводство, Системи за управление на разходите, Стратегическо управленско счетоводство

Ключови думи:


Публикации


2023

2022

2021

2019

2018

2017