проф. д-р Емилия Стойчева Тодорова

Служебен e-mail: e.todorovats.uni-vt.bg
Личен e-mail: emilia_todorova@yahoo.co.uk
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Научни интереси:


програмиране, операционни системи, обучението по програмиране във висшето училище, специализирани компютърни системи

Ключови думи:


Публикации


2022

2021

2017

2015

2014

2013

2012

2008

2006

2004

2002

2001

2000

1998

1997

1996

1993

1991