проф. дфн Владимир Едуардо Сабоурин-Дренска

Служебен e-mail: v.sabourints.uni-vt.bg
Личен e-mail:
Фейсбук: https://www.facebook.com/profile.php?id=100012206145710
Скайп:
ORCID:

Преподавател
618 356

Научни интереси:


Испанска литература на ранната модерност (ХV-ХVІІ в.); португалска литература (Ф. Песоа); австрийска литература (Фр. Кафка, Е. Канети, Р. Музил); художествен превод; Франкфуртска школа (В. Бенямин, Т. В. Адорно); начала на социологията (Георг Зимел)

Ключови думи:


Публикации


2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2016

2015

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

1995

1994