ас. д-р Галина Иванова Николова

Служебен e-mail: g.nikolovats.uni-vt.bg
Личен e-mail: galina.nicolova@gmail.com
Фейсбук:
Скайп:
ORCID: https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0002-7751-1680

Научни интереси:


Методика на изобразителното изкуство; Теория и история на изобразителното изкуство; Творчески търсения в областта на живописта

Ключови думи:


педагогика, методика, изобразително изкуство, живопис, стенопис, теория

Публикации


2022

2021

2020

2010

2008

2007

2006