Калина Симеонова Иванова

Служебен e-mail: k.s.ivanovats.uni-vt.bg
Личен e-mail:
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Научни интереси:


Ключови думи: