ас. Нели Николаева Кискинова

Служебен e-mail: n.kiskinovats.uni-vt.bg
Личен e-mail:
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Научни интереси:


Ключови думи:


Публикации


2023

2021

2020

2019