доц. д-р Сергей Румянов Радуканов

Служебен e-mail: s.radukanovts.uni-vt.bg
Личен e-mail: s.radukanov@abv.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4279-1109

Научни интереси:


Ключови думи:


Публикации


2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008