гл.ас. д-р Десислава Маринова Георгиева

Служебен e-mail: d.georgievats.uni-vt.bg
Личен e-mail: d.georgieva@ts.uni-vt.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Научни интереси:


математика, методика на обучението по математика

Ключови думи:


математика, методика

Публикации


2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013