гл.ас. д-р Десислава Маринова Георгиева

Служебен e-mail: d.georgievats.uni-vt.bg
Личен e-mail: d.georgieva@ts.uni-vt.bg
Фейсбук: Web of Science ResearcherID: JQX-1085-2023
Скайп: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=58641466000
ORCID: https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0002-3506-662X

Научни интереси:


Математика, Методика на обучението по математика, Професионално-практическа подготовка на бъдещите учители по математика, Съвременни образователни технологии в математическото образование

Ключови думи:


математика, методика

Публикации


2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013