доц. д-р Иван Кирилов Иванов

Служебен e-mail: i.k.ivanovts.uni-vt.bg
Личен e-mail: ivdino@abv.bg
Фейсбук: Ivan Kirirlov Ivanov
Скайп: Violetov1969
ORCID: https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0003-3505-9646


Хоноруван преподавател

Научни интереси:


Политическа психология, Организационно развитие и психология на управлението, Групи и динамика на малките и големи групи, Лидерство и развитие на общности

Ключови думи:


Политическа психолотия, организационно развитие, групова динамика

Публикации


2023

2022

2021

2020

2005

2003

2000