доц. д-р Наталия Димитрова Пенева

Служебен e-mail: n.penevats.uni-vt.bg
Личен e-mail:
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Преподавател
618-255

Научни интереси:


Фонетика, фонология, акцентология на съвременния руски език и съвременния български език, лексикология, методика на чуждоезиковото обучение.

Ключови думи:


фонетика, фонеми, акцентология, интонация, руски език

Публикации


2023

2021

2020

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2002