Ирина Неделчева Венкова

Служебен e-mail: irina.venkovats.uni-vt.bg
Личен e-mail:
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Научни интереси:


Ключови думи: