доц. д-р Лъчезар Иванов Лазаров

Служебен e-mail: lazarovlive.uni-vt.bg
Личен e-mail:
Фейсбук:
Скайп:
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2659-1331

Научни интереси:


Прилагане на информационните и комуникационните технологии в образованието: - от една страна проектиране и поддържане на образователни информационни системи за подпомагане вземането на управленски решения и автоматизиране на административните дейности в университетска среда и - от друга страна в процеса на обучение, като например създаване на дигитални дидактически средства за традиционната класна стая, а също и електронни платформи за смесено обучение. Бази данни, SQL, .NET, Програмиране, Интернет програмиране, Мрежи и комуникации, Информационни технологии, ИТ в образованието.

Ключови думи:


обучение, технологии, информационни, комуникационни, дигитални, образование

Публикации


2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2007

1999

1998