проф. д-р Лиляна Михайлова Цонева

Служебен e-mail:
Личен e-mail: liliconeva@abv.bg
Фейсбук:
Скайп: lilyana.coneva
ORCID:

Научни интереси:


руска стилистика, съпоставителна стилистика на руския и българския език, културология, медиалингвистика, политическа лингвистика.

Ключови думи:


Публикации


2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2002

2000

1995

1987

1984

1982

1980