Валя Минкова Димитрова

Служебен e-mail: valya.dimitrovats.uni-vt.bg
Личен e-mail: vminkova_1961@abv.bg
Фейсбук: Valia Dimitrova
Скайп: valka.jordanova
ORCID:

Научни интереси:


История, философия, старобългаристика

Ключови думи: