гл.ас. д-р Христина Руменова Фидосиева

Служебен e-mail: h.fidosievats.uni-vt.bg
Личен e-mail: christina.fidosieva@gmail.com
Фейсбук:
Скайп:
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3529-1891

Научни интереси:


деца и ученици със специални образователни потребности, подкрепа в обучението, аутистичен спектър на развитие, приобщаващо образование

Ключови думи:


специална педагогика, специални образователни потребности, аутизъм, аутистичен спектър на развитие, педагогическа подкрепа, подкрепа в обучението, приобщаващо образование.

Публикации


2023

2022

2021

2020

2019

2018

2016