доц. д-р Виолета Петрова Георгиева

Служебен e-mail: v.stoychevats.uni-vt.bg
Личен e-mail: violetvt@gmail.com
Фейсбук: Violeta Stoycheva
Скайп:
ORCID:

Научни интереси:


дидактика и методика на историята, педагогика на наследството, обектно-базирано обучение, проектно-базирано обучение, устна история, джендър образование, гражданско образование, мултикултурно образование, образование за възрастни, комунистически режим

Ключови думи:


история, памет, наследство, идентичност, урокът по история, източници на историята, тестове по история, интерактивни методи, устни свидетелства, джендър подход, мултиперспективност, мултикултурност, активно гражданство, репресивна политика на БКП

Публикации


2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994