гл.ас. д-р Анна Костадинова Целова

Служебен e-mail: a.tselovats.uni-vt.bg
Личен e-mail: acelova@abv.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID: https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0002-1347-8113

Научни интереси:


Социална работа с деца в риск, социална работа със семейства, супервизия в социалната работа, супервизия в образователните институции, социалнопедагогическа работа с деца въвлечени в родителски конфликт, социална работа с деца в неравностойно социално положение, социалнопедагогическа работа в училище, социална работа и социални услуги, социалнопедагогическа работа с възрастни хора в неравностойно положение, медиацията в социалната работа, практическо-професионално обучение на студенти.

Ключови думи:


Социална работа, супервизия, психология, медиация

Публикации


2023

2022

2021

2020

2019

2017

2016