преп. Кремена Любенова Ангелова

Служебен e-mail: k.angelovats.uni-vt.bg
Личен e-mail: kremena_ang@abv.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Преподавател

Научни интереси:


Лингвистика, приложна лингвистика, педагогика, андрагогика, английски език за специфични и академични цели.

Ключови думи:


английски език

Публикации


2024

2023

2022

2021

2020