преп. Анелия Иванова Рачкова

Служебен e-mail: a.rachkovats.uni-vt.bg
Личен e-mail: a.rachkova@abv.bg ; a.rachkova@hotmail.com
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Преподавател

Научни интереси:


Ключови думи: