проф. д-р Мария Иванова Иванова

Служебен e-mail: m.ivanovats.uni-vt.bg
Личен e-mail: ivanova.vtu@abv.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Научни интереси:


Проучване на традиционната социално-нормативна култура на българите - обичайно право, семейство, кръвно родство, сватовство, кумство. Изследване на традиционната народна култура на балканските народи - историография, материална и духовна култура. Разработване на теоретични и практически задачи, свързани с обучението по етнология.

Ключови думи:


народни институции, роднинска терминология, обичайно право

Публикации


2021

2019

2018

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1996

1991