гл.ас. д-р Доротея Росенова Дунева

Служебен e-mail: d.dunevats.uni-vt.bg
Личен e-mail: teia_duneva@abv.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:


Хоноруван преподавател

Научни интереси:


Моите изследователски и научни интереси са предимно в следните области: психология на общуването, когнитивна психология, психология на асоциалното поведение, психологическо консултиране и психотерапия.

Ключови думи:


Публикации


2021

2020

2019

2018

2017