ас. Светлана Христова Живкова-Гостилова

Служебен e-mail: s.gostilovats.uni-vt.bg
Личен e-mail: jiv_gost@abv.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Научни интереси:


Научни интереси в oблacттa на нaучнoпрaктичеcкoтo уcъвършенcтвaне на методиката на обучение по изобразително изкуство във всички училищни етапи. Интереси в интерактивното приложение на семиотиката в обучението по изобразително изкуство. Интереси в областта на теорията и историята на изобразителното изкуство. Научни интереси в сферата на възпитанието чрез изкуството. Създаване на учебници и учебни помагала. Интереси в сферата на история на църковните изкуства и култура, техника и технология на различните видове християнско изкуство. Творчески търсения в областта на светските (живопис, графика, графичен дизайн, приложно-декоративни) и църковни изкуства (иконопис, църковна утвар) и калиграфията. Участие в регионални, национални и международни изложби в България.

Ключови думи:


теория на изобразителното изкуство, методиката на обучение, педагогика, изобразителното изкуство; семиотика, калиграфия, графичен дизайн

Публикации


2018

2017

2016