гл.ас. д-р Десислава Ангелова Попова

Служебен e-mail: d.a.popovats.uni-vt.bg
Личен e-mail: popova.desi@gmail.com
Фейсбук:
Скайп:
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5677-8338

Научни интереси:


Логопедия. Диагностика на комуникативни нарушения. Терапия при комуникативни нарушения. Алтернативни подходи в логопедичната терапия. Психология. Развитие на децата. Неречеви деца. Алтернативна и допълваща комуникация. Деца в институции. Приемна грижа. Осиновяване. Възпитание на деца в предучилищна и начална училищна възраст.

Ключови думи:


логопедия, алтернативна комуникация, комуникативни нарушения, алтернативно възпитание

Публикации


2022

2021

2020

2019

2018

2017