доц. д-р Христина Валентинова Гергова

Служебен e-mail: h.gergovats.uni-vt.bg
Личен e-mail: hrisi_gergova@abv.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Научни интереси:


Научните интереси са в областта на методиката на обучението по български език и литература в началния етап на основната образователна степен, прилагане на интерактивни методи в обучението и изследване на трудностите и предизвикателствата в работата в мултикултурна образователна среда.

Ключови думи:


Публикации


2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016