гл.ас. д-р Александър Василев Кръстев

Служебен e-mail: a.crustevts.uni-vt.bg
Личен e-mail: a_crustev@abv.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID: https://orcid.org/AAY-6460-2020

Преподавател

Научни интереси:


Педагогика, психология, ранно развитие, мотивация, заучаване на мотивация, учене през целия живот, теория на възпитанието, семейно консултиране, групово консултиране, обучение на педагози, несъзнателно учене.

Ключови думи:


Публикации


2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2014

2011