доц. дн Йосиф Ясенов Нунев

Служебен e-mail: inunevts.uni-vt.bg
Личен e-mail: inunev1960@gmail.com
Фейсбук:
Скайп:
ORCID: https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0001-6020-058X

Преподавател

Научни интереси:


разработване на динамични управленски модели за десегрегация в образованието на ромските деца; структуриране на модели за работа с ромското семейство; преодоляване на взаимните стереотипи и негативни нагласи в училище; интеркултурно образование и интеркултурна компетентност на българския учител; ранен училищен билингвизъм; издирване и съхранение на ромския фолклор, приобщаващо образование

Ключови думи:


роми, малцинства, толерантност, интеграция, приобщаване, семейство, десегрегация, билингвизъм, фолклор, стереотипи

Публикации


2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1990