гл.ас. д-р Илмира Мирославова Илиева

Служебен e-mail: i.ilievats.uni-vt.bg
Личен e-mail: ilmirailieva@gmail.com
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Научни интереси:


Наказателен процес, Наказателно право

Ключови думи:


Публикации


2020

2019

2018