доц. д-р Юлиана Стоянова Дошкова-Тодорова

Служебен e-mail: doskovats.uni-vt.bg
Личен e-mail: -
Фейсбук: -
Скайп: -
ORCID: https://orcid.org/0009-0000-2346-3073

Научни интереси:


Теория на езиците за програмиране, Уеб дизайн, XML, Семантичен Уеб, Алгоритми, Дискретна геометрия

Ключови думи:


формални езици, уеб дизайн, XML, Семантичен Уеб, дискретна геометрия, алгоритми

Публикации


2023

2022

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1998