доц. д-р Симеон Атанасов Симеонов

Служебен e-mail: s.simeonovts.uni-vt.bg
Личен e-mail: няма
Фейсбук: не ползва
Скайп: не ползва
ORCID:

Научни интереси:


Изследва: политическата и дипломатическа история на Запада в Ново време; италианската проблематика, както и българската в европейския контекст; човекът в идеите и ценностите на модерността.

Ключови думи:


политическата и дипломатическа история, Западът в Ново време, история на Италия в Ново време, българска нова история,човекът в идеите и ценностите на модерността.

Публикации


2023

2022

2021

2020

2018

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

1999

1996