доц. д-р Иван Петров Видолов

Служебен e-mail: i.vidolovts.uni-vt.bg
Личен e-mail: ivan_vidolov@abv.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Научни интереси:


Ключови думи:


криминалистика, разследване, съдебни експертизи, обществен ред и сигурност

Публикации


2021

2020

2019

2018

2016

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007