проф. д-р Андрей Димов Андреев

Служебен e-mail: a.andreevts.uni-vt.bg
Личен e-mail: a.andreev@uni-vt.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Научни интереси:


История на Русия, История на Руската православна църква, Православна и славянска идея, Българо-руски отношения ХVІІ – ХІХ в., Идея “Москва – трети Рим.“

Ключови думи:


Руска православна църква, Българо-руски отношения, идея “Москва - трети Рим, православна идея, славянска идея.

Публикации


2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

1999

1996

1995

1993

1992