Неда Стефанова Илиева

Служебен e-mail: neda.ilievats.uni-vt.bg
Личен e-mail: neda_ilieva@abv.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Организатор учебен процес
618 356


Научни интереси:


Ключови думи: