доц. дн Манол Николов Манолов

Служебен e-mail: m.manolovts.uni-vt.bg
Личен e-mail: manolov.manolov@gmail.com
Фейсбук:
Скайп:
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9580-9448


Хоноруван преподавател

Научни интереси:


Социална психология, Психология на личността, Народопсихология

Ключови думи:


поток на съзнанието, социални норми, автодискриминация, девиантно поведение, емоционална регулация, когнитивен дисонанс

Публикации


2024

2023

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

0